bases_concurs_fotografia_50aniv

La comissió d’actes del 50è aniversari de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, convoca el concurs de fotografia “Actes del 50è aniversari de l’Hospital” amb les següents bases:

Tema:Actes per a la celebració del 50è aniversari de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.

Actes: La data i el lloc dels actes sortiran anunciats a la intranet al blog del 50 aniversari i als cartells instal·lats tant al hall d’entrada de l’hospital i a la cafeteria del centre.

Participants: Tots els aficionats a la fotografia.

Obres: Màxim 3 originals per persona i acte, en blanc i negre o color.

Mides: Format digital. Tipus de fitxer: JPEG, JPG. Tamany màxim 5Mb cadascuna.

Presentació: Els participants han d’enviar les fotografies al correu electrònic concursfotohj23@gmail.com, amb assumpte del mateix “Concurs fotografia”,  afegint al cos del missatge les seves dades persones,  l’acte o activitat al qual pertany i títol.

Si teniu problemes en adjuntar les fotografies, podeu fer servir eines com WeTransfer, Dropbox, GoogleDrive, etc.

Remarcar que les dades de caràcter personal aniran guardades en el sistema i que, en cap moment, el jurat les podrà veure.

Drets: Gratuïts.

Jurat: Els membres del jurat seran quatre treballadors de l’hospital  i un ciutadà experts en fotografia.

Veredicte: Es farà públic i serà inapel·lable.

Notes: Cap concursant podrà obtenir més d’un premi. L’Hospital es reserva el dret de poder publicar les fotografies fent constar el nom de l’autor.

La participació en aquest concurs comporta la total acceptació d’aquestes bases.

Totes les fotografies  es podran penjar al blog del 50è aniversari i visionar a la televisió d’entrada del centre.

Qualsevol cas no previst serà resolt per l’entitat organitzadora.

PREMIS:

Primer, segon i tercer premi categoria color.

Primer, segon i tercer premi categoria blanc i negre.

CALENDARI:

Fi del termini d’admissió de fotografies:  30 setembre de 2017

Veredicte públic : 15 dies d’octubre de 2017.

LLiurament de premis:  Sopar de cloenda

Exposició de les fotografies premiades:  Recepció de l’Hospital

 

EL JURAT ES RESERVA EL DRET DE CONSIDERAR ELS PREMIS DESERTS SI LES OBRES NO REUNEIXEN LES CONDICIONS DE QUALITAT MÍNIMES EXIGIBLES.